رویداد رسانه‌ای حریر

زن، خانــواده، رســانه؛ از هنجار تــا ارزش

 

نظر به جایگاه فرهنگ و رسانه در خلق مفاهیم، کعاییر و سبک زندگی برای فرد و خانواده از یک سو و اثرگذاری و اثرپذیری متقابل میان رسانه و زنان از سوی دیگر، رویداد حریر را پیش رو نهادیم.

بر آن هستیم که اندیشه و تجربه در این عرصه را گرد هم آورده و به درک متعالی از رخدادهای رسانه‌ای با محوریت زن و خانواده برسیم.

 

ندا ملکی

دبیر رویداد

جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷

 

 

مجموعه فرهنگی هنری آسمان فرهنگستان هنر

خیابان حضرت ولی‌عصر(عج)، خیابان شهید فلاحی(زعفرانیه)،

نبش خیابان فیروزکوه، شماره ۴۷ و ۴۹

 

   

۱

میز اول

زن، رسانه، جنسیت

دکتر فریبا علاسوند

۲

میز دوم

تصویر خانواده ایرانی؛ از واقعیت تا مجاز

دکتر سهیلا صادقی فسائی

۳

میز سوم

اندام‌واره؛ خانواده، آرامش، خوش‌بختی

دکتر رضا پورحسین

۴

میز چهارم

سینما؛ تصویر جامعهٔ فردا

دکتر مجید شاه‌حسینی