گزارش تصویری اولین رویداد رسانه‌ای حریر

اولین رویداد حریر، با عنوان «زن، خانواده، رسانه؛ از هنجار تا ارزش» ۱۷ آذر ۱۴۰۲، در مؤسسه‌ی فرهنگی-هنری آسمان فرهنگستان هنر، برگزار شد.

برگزاری اولین رویداد رسانه‌ای حریر

‍ ندا ملکی: «رویداد حریر»، کنشی علمی-فرهنگی در راستای طرح مسائل پیرامون زن، خانواده و سبک زندگی استندا ملکی دبیر رویداد رسانه‌ای حریر طی یادداشتی نوشته؛ رویداد حریر، کنشی علمی-فرهنگی است که سعی دارد از منظر رسانه، درباره‌ی زن، خانواده و سبک زندگی، به طرح مسأله بپردازد...
گزارش خبر ساعت ۲۲ شبکه سوم سیما از اولین رویداد رسانه‌ای حریر
گزارش خبر ساعت ۲۲ شبکه سوم سیما از اولین رویداد رسانه‌ای حریر

«محمدمهدی اسماعیلی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، «انسیه خزعلی» معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، «عاطفه خادمی» مشاور امور بانوان وزیر فرهنگ و جمعی از فعالان رسانه‌ای حوزه زنان و خانواده از شرکت‌کنندگان و سخنرانان این مراسم بودند.

بازتاب رویداد حریر در خبرگزاری ایرنا
بازتاب رویداد حریر در خبرگزاری ایرنا

دبیر «رویداد رسانه‌ای حریر»: به دنبال اقناع تولیدکنندگان آثار تصویری برای ارائه تصویر بانشاط زن ایرانی هستیمندا ملکی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با ایرنا:رویداد رسانه‌ای حریر با توجه به جایگاه هنر و رسانه در خلق مفاهیم و معیارهای سبک زندگی خانواده و میزان...

بازتاب رویداد رسانه‌ای حریر در خبرگزاری تسنیم
بازتاب رویداد رسانه‌ای حریر در خبرگزاری تسنیم

دبیر «رویداد رسانه‌ای حریر»: «حریر» به دنبال حرکت ذائقه اهل هنر به سمت تولیدات خانواده و زن محور استندا ملکی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با «خبرگزاری تسنیم»: نظر به جایگاه فرهنگ و رسانه در خلق مفاهیم و سبک زندگی برای فرد و خانواده از یکسو و اثرگذاری و...

برگزاری اولین رویداد رسانه‌ای حریر
برگزاری اولین رویداد رسانه‌ای حریر

‍ ندا ملکی: «رویداد حریر»، کنشی علمی-فرهنگی در راستای طرح مسائل پیرامون زن، خانواده و سبک زندگی استندا ملکی دبیر رویداد رسانه‌ای حریر طی یادداشتی نوشته؛ رویداد حریر، کنشی علمی-فرهنگی است که سعی دارد از منظر رسانه، درباره‌ی زن، خانواده و سبک زندگی، به طرح مسأله بپردازد...