گزارش خبر ساعت ۲۲ شبکه سوم سیما از اولین رویداد رسانه‌ای حریر
گزارش خبر ساعت ۲۲ شبکه سوم سیما از اولین رویداد رسانه‌ای حریر

«محمدمهدی اسماعیلی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، «انسیه خزعلی» معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، «عاطفه خادمی» مشاور امور بانوان وزیر فرهنگ و جمعی از فعالان رسانه‌ای حوزه زنان و خانواده از شرکت‌کنندگان و سخنرانان این مراسم بودند.

بازتاب رویداد حریر در خبرگزاری ایرنا
بازتاب رویداد حریر در خبرگزاری ایرنا

دبیر «رویداد رسانه‌ای حریر»: به دنبال اقناع تولیدکنندگان آثار تصویری برای ارائه تصویر بانشاط زن ایرانی هستیمندا ملکی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با ایرنا:رویداد رسانه‌ای حریر با توجه به جایگاه هنر و رسانه در خلق مفاهیم و معیارهای سبک زندگی خانواده و میزان...

بازتاب رویداد رسانه‌ای حریر در خبرگزاری تسنیم
بازتاب رویداد رسانه‌ای حریر در خبرگزاری تسنیم

دبیر «رویداد رسانه‌ای حریر»: «حریر» به دنبال حرکت ذائقه اهل هنر به سمت تولیدات خانواده و زن محور استندا ملکی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با «خبرگزاری تسنیم»: نظر به جایگاه فرهنگ و رسانه در خلق مفاهیم و سبک زندگی برای فرد و خانواده از یکسو و اثرگذاری و...

برگزاری اولین رویداد رسانه‌ای حریر
برگزاری اولین رویداد رسانه‌ای حریر

‍ ندا ملکی: «رویداد حریر»، کنشی علمی-فرهنگی در راستای طرح مسائل پیرامون زن، خانواده و سبک زندگی استندا ملکی دبیر رویداد رسانه‌ای حریر طی یادداشتی نوشته؛ رویداد حریر، کنشی علمی-فرهنگی است که سعی دارد از منظر رسانه، درباره‌ی زن، خانواده و سبک زندگی، به طرح مسأله بپردازد...